TIP ở Hàn Quốc

1097

Facebook: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zVtgoKsIYXr__kaAYHc9IFhlV_NVkw3b6gN0ZTyVnOw/edit#gid=0

Bao gồm các sheet như sau, ACE nào có ý kiến thêm bớt xin liên hệ mục II:
– Xe cộ: tất tần tật về xe cộ ở Hàn Quốc như mua, bán, bảo hiểm, thuế môi trường …
– Visa, thủ tục:
– Thuế: cách tính thuế, cách khai báo giảm trừ.
– Trẻ em: mang thai, sinh nở, đăng ký nhà trẻ, học hành, ủy quyền mang con về Việt Nam …

Tobe continued….