Quỹ nghìn tỉ của Vingroup bắt đầu chương trình hỗ trợ khoa học cho trường đại học

722

Trang chính thức của Quỹ Đổi mới sáng tạo, Tập đoàn Vingroup vừa thông báo quỹ này bắt đầu “chạy” chương trình hỗ trợ khoa học cho các trường đại học, tối thiểu 2 tỉ đồng/dự án, không khống chế mức tối đa.

https://thanhnien.vn/giao-duc/quy-nghin-ti-cua-vingroup-bat-dau-chuong-trinh-ho-tro-khoa-hoc-cho-truong-dai-hoc-1042243.html