Học CSS thông qua game

638

Lười viết mở bài quá, thôi vào thân bài luôn nha. Dưới đây là danh sách một số nguồn mình tổng hợp được để học CSS một cách thú vị hơn:

1. Grid Garden

Link: http://cssgridgarden.com/
Trang web này giới thiệu cho các bạn về Grid Layout. Hoàn thành 28 level của game, bạn sẽ học được nhiều thứ về Grid layout đấy.

Grid Garden

2. Flexbox Froggy

Link: http://flexboxfroggy.com/
Tương tự và của cùng tác giả của Grid Garden, Flexbox Froggy là một “tựa game” để bạn học về flexbox.
Xuyên suốt 24 level của game, bạn sẽ học được nhiều thuộc tính của flexbox như: justify-content, flex-flow, align-items, ..

Flexbox Froggy

3. CSS Dinner

Link: http://flukeout.github.io/
Game này hơi khó nhằn hơn nhé, bạn sẽ được học về selector trong CSS như class, id, child,… với các level có độ khó tăng dần.

CSS Dinner

4. Flexbox Defense

Link: http://www.flexboxdefense.com/
Thêm một game nữa về flexbox

Flexbox Defense

Chúc các bạn chơi vui vẻ :p