Tuesday, July 16, 2019

Block chain

Block chain definition: blockchain is a ledger of facts, replicated across several computers assembled in a peer-to-peer network. Facts can be anything from monetary...

Chuyển tiền Hàn Việt

Cách 1: http://tuanvn.net/home/index.php?route=information/news&news_id=4 Cách 2: Naver

Protected: New website

http://nunaza.com/chi-tiet-san-pham/162-ao-cap-doi-mau-do.html dichvuhanviet.com http://trongthe.net/ http://nunaza.com/

Protected: Buôn bán Hàn Việt

1. https://www.facebook.com/tuetam.nguyen.75?fref=nf   Easy247 xin giới thiệu một số shop Hàn Quốc được phân loại theo từng nhóm sản phẩm 1. Web siêu thị trực tuyến http://gmarket.co.kr (English version:...

Protected: Thông tin VCHH

Vận chuyển hàng hóa Việt hàn Kim Yến: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008399135718&fref=nf

FTA Việt Nam 2016

Thông tin FTA

Vận chuyển hàng hóa Hàn Quốc Việt Nam

http://vt24h.com/news/news_id/207/bao-gia-van-chuyen-hang-hoa-sang-han-quoc-va-han-quoc-ve-vit-nam BÁO GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VIỆT NAM - HÀN QUỐC   I. Vận chuyển Việt Nam - Hàn Quốc chuyên tuyến (hàng phổ thông) –...

Thanh toán quốc tế online

1. Thông tin: http://www.vnpaypal.com/2010/10/gui-chuyen-tien-trong-paypal-va-cach.html - Thanh toán trong việc mua bán (Online Purchase): phía trả tiền (Pay) được miễn phí, phía nhận tiền (Get paid) chịu...