Tuesday, June 18, 2019

Protected: Thông tin VCHH

Vận chuyển hàng hóa Việt hàn Kim Yến: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008399135718&fref=nf

WTO

ypworks_concluded_fta_-_training_oct2014 Training http://mutrap.org.vn/index.php/en/ http://www.customs.gov.vn/default.aspx http://www.thesaigontimes.vn/125355/Ngoi-o-Viet-Nam-mua-hang-tu-My.html

FTA Việt Nam 2016

Thông tin FTA

Vận chuyển hàng hóa Hàn Quốc Việt Nam

http://vt24h.com/news/news_id/207/bao-gia-van-chuyen-hang-hoa-sang-han-quoc-va-han-quoc-ve-vit-nam BÁO GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VIỆT NAM - HÀN QUỐC   I. Vận chuyển Việt Nam - Hàn Quốc chuyên tuyến (hàng phổ thông) –...

Thanh toán quốc tế online

1. Thông tin: http://www.vnpaypal.com/2010/10/gui-chuyen-tien-trong-paypal-va-cach.html - Thanh toán trong việc mua bán (Online Purchase): phía trả tiền (Pay) được miễn phí, phía nhận tiền (Get paid) chịu...

Thuế nhập khẩu khi mua hàng từ website nước ngoài

1. Thông tin từ website của hải quan Link 2. So sánh với Hàn quốc và EBAY a. Mã clearance code b. Thuế nhập khẩu khác nhau với...

Adsense

1. Tips to disable Adsense on Personal page 2. Adsense tip:

Protected: Embed anything on Blogger

1. Forum Next, add the following piece of code just above </head> in your template.   2. Webpages <iframe src ="http://vietnam.korean-culture.org/lecture/vietnam/index.html" width="100%" height="300"> <p>Your browser does not support iframes.</p> </iframe> <b:if...

Bộ ảnh thú vị về sự khác biệt giữa phương Đông và phương Tây

http://dantri.com.vn/van-hoa/bo-anh-thu-vi-ve-su-khac-biet-giua-phuong-dong-va-phuong-tay-808370.htm