Tuesday, June 18, 2019

Github Introduction

Github tutorial GitHub 실습 교육 from 승엽 신 https://www.atlassian.com/git/tutorials/merging-vs-rebasing/summary Github is distributed version control system Khái niệm:  + Git object model  + Master branch, Second branch -->...

Uber giáo dục

http://antoree.com/ + Dạy học 1-1 qua skype + 2 side business + Dạy học tiếng Anh + Startup Việt tại Singapore

THUẾ và CÁC VẤN ĐỀ GIẢM THUẾ

Vấn đề 1: Người phụ thuộc Anh em nào có vợ/con là người phụ thuộc (có thu nhập chính thức dưới 1,000,000krw 1 năm) thì...

Tư cách pháp nhân là gì ?

Question: Tôi có đọc bài của Ezlaw blog nói về các loại hình doanh nghiệp, trong đó có nói rằng nhược điểm của Doanh...

Kênh thông tin hữu ích

Mấy ngày lướt web, tìm được mấy website của anh em cùng trang lứa. Bổ ích vô cùng Minh: http://kipalog.com/, http://kipalog.com/organizations/KTMT Hoàng: https://toidicodedao.com/  https://vinacode.net Mạng xã hội: https://medium.com,  https://www.quora.com, Security: https://junookyo.blogspot.com

Dịch vụ xuất nhập cảnh tự động tại các sân bay Hàn Quốc

Dịch vụ xuất nhập cảnh tự động tại các sân bay Hàn Quốc (Smart Entry Service – SeS) SeS là hệ thống xử lý thủ tục dịch vụ xuất...

Đồi chong chóng

Bố mẹ mua cho em cái giường cũng là cái cũi

Bố mua cho em cái cũi để chơi ^^