Wednesday, January 23, 2019

Trang chính thức của Quỹ Đổi mới sáng tạo, Tập đoàn Vingroup vừa thông báo quỹ này bắt đầu “chạy” chương trình hỗ trợ khoa...

Vấn đề 1: Người phụ thuộc Anh em nào có vợ/con là người phụ thuộc (có thu nhập chính thức dưới 1,000,000krw 1 năm) thì...

Question: Tôi có đọc bài của Ezlaw blog nói về các loại hình doanh nghiệp, trong đó có nói rằng nhược điểm của Doanh...

Dịch vụ xuất nhập cảnh tự động tại các sân bay Hàn Quốc (Smart Entry Service – SeS) SeS là hệ thống xử lý thủ tục dịch vụ xuất...

Kien nghi ve hoat dong cua co quan dai dien tai nuoc ngoai https://docs.google.com/forms/d/1bVsrMmZcd5Be3oHLbbSsW8I3r5nwQTaOre6qBDIeSjc/viewform?c=0&w=1 Facebook toi va su quan https://www.facebook.com/groups/toivasuquan

Doanh nghiệp có trách nhiệm đóng thuế. Có tư cách pháp nhân theo pháp luật khi giao dịch buôn bán. Vốn điều lệ là phần vốn...

ypworks_concluded_fta_-_training_oct2014 Training http://mutrap.org.vn/index.php/en/ http://www.customs.gov.vn/default.aspx http://www.thesaigontimes.vn/125355/Ngoi-o-Viet-Nam-mua-hang-tu-My.html

Thông tin FTA

1. Thông tin từ website của hải quan Link 2. So sánh với Hàn quốc và EBAY a. Mã clearance code b. Thuế nhập khẩu khác nhau với...