Tuesday, June 18, 2019

Deployement

A> Development --> Test ---> Deployment 1. Functionality: Logic 2. Performance: Hardware: DNS, hosting B> Technologies roadmap Server: MVC /Node.js  /PHP /Ruby on Rails Client: Android/ iOS Database: SQLite, MySQL,...

Uber giáo dục

http://antoree.com/ + Dạy học 1-1 qua skype + 2 side business + Dạy học tiếng Anh + Startup Việt tại Singapore

How To Set Up Automatic Deployment with Git with a VPS

When you use Git, the workflow generally is toward version control only. You have a local repository where you work and a remote repository...

Hòa_ước_Quý_Mùi 1883

Bên lề ODA: https://tinhte.vn/threads/su-that-ve-von-oda-cua-nhat-ban.569321/ Hòa ước Giáp Thân (1884) Hòa ước Thiên Tân (1885) Nguyên văn bản Hòa ước Bản tiếng Pháp được ghi lại như sau: "Art. 1....

Các website lập trình

http://krasimirtsonev.com/ http://toidicodedao.com/ http://kapilog.com/ http://cuthanh.com/nodejs/xay-dung-thong-goi-y-phan-2 https://khoanguyen.me/ https://daynhauhoc.com/

ASEAN

Malaysia Seagame 2017 Opening: https://www.youtube.com/watch?v=2a1DfPorH10 Closing: https://www.youtube.com/watch?v=6Eddvp7QvLQ Malaysia: https://www.youtube.com/channel/UCFjrexdvbkbN8Hy4GQiPHsg   Singapore https://www.youtube.com/watch?v=UkbR7DD3ZRI

Protected: Ubuntu Server Development Enviroment

Upstart shell script:   CLI sample: