Friday, April 19, 2019

Protected: Embed anything on Blogger

1. Forum Next, add the following piece of code just above </head> in your template.   2. Webpages <iframe src ="http://vietnam.korean-culture.org/lecture/vietnam/index.html" width="100%" height="300"> <p>Your browser does not support iframes.</p> </iframe> <b:if...

Dịch vụ xuất nhập cảnh tự động tại các sân bay Hàn Quốc

Dịch vụ xuất nhập cảnh tự động tại các sân bay Hàn Quốc (Smart Entry Service – SeS) SeS là hệ thống xử lý thủ tục dịch vụ xuất...

Nhân vật sự kiện

Số thứ tự Chuyên môn Địa chỉ 1 Lịch sử https://www.facebook.com/quangduc.tran?fref=ts&hc_location=ufi

Protected: Ubuntu Server Development Enviroment

Upstart shell script:   CLI sample:  

Protected: Buôn bán Hàn Việt

1. https://www.facebook.com/tuetam.nguyen.75?fref=nf   Easy247 xin giới thiệu một số shop Hàn Quốc được phân loại theo từng nhóm sản phẩm 1. Web siêu thị trực tuyến http://gmarket.co.kr (English version:...

Hòa_ước_Quý_Mùi 1883

Bên lề ODA: https://tinhte.vn/threads/su-that-ve-von-oda-cua-nhat-ban.569321/ Hòa ước Giáp Thân (1884) Hòa ước Thiên Tân (1885) Nguyên văn bản Hòa ước Bản tiếng Pháp được ghi lại như sau: "Art. 1....

Thuế nhập khẩu khi mua hàng từ website nước ngoài

1. Thông tin từ website của hải quan Link 2. So sánh với Hàn quốc và EBAY a. Mã clearance code b. Thuế nhập khẩu khác nhau với...

Tư cách pháp nhân là gì ?

Question: Tôi có đọc bài của Ezlaw blog nói về các loại hình doanh nghiệp, trong đó có nói rằng nhược điểm của Doanh...

FTA Việt Nam 2016

Thông tin FTA