Tuesday, July 16, 2019

Serverless Web Applications with React and Firebase

Git repository link Component life-cycle: The constructor method of React Component gets invoked first when the component is mounted. Here, we can set the state of...

Note về CSS cơ bản – Selectors

Table HTML: In this chapter I explained how to use the table element to present tabular data. A table consists of rows that are represented by the...

Note về CSS cơ bản Layout and positioning

A) Position content Display:{block, inline, none} none: vị trí không gian của element bị loại bỏ như thể element chưa có ở đó. Visibilty:{hidden}...

32 tool tiện ích giúp bạn dựng trang Web của riêng mình

Link Bạn là lập trình viên? Bạn muốn dựng một trang web riêng cho mình? Nhưng lại băn khoăn: Mình chỉ biết code, có biết...

Học CSS thông qua game

Lười viết mở bài quá, thôi vào thân bài luôn nha. Dưới đây là danh sách một số nguồn mình tổng hợp được để...

Front-end developer từ chưa biết gì tới chuyên gia [Phần 1]

Tôi nhớ khi bắt đầu học front-end. Tôi đã tìm được rất nhiều bài viết, tài nguyên, và vì thế tôi đã bị quá tải,...

9 Essential CSS tricks everyone should know

Một số lời khuyên, thủ thuật kỹ thuật đôi khi có thể giúp bạn xây dựng nên những thiết kế mà bạn mong muốn: 1....

WordPress Developement

트위터 부트스트랩으로 만드는 워드프레스 테마 http://wikibook.co.kr/article/twitter-weekly-2015-17th/ mentor book: http://mentorbook.co.kr/ Hanbit: 만들면서 배우는 워드프레스 http://www.hanbit.co.kr/store/books/look.php?p_code=B5608198861 http://www.hanbit.co.kr/store/books/look.php?p_code=E3091391878 THEME https://synergy.st-andrews.ac.uk/sdstest1/files/2014/01/0321832817.pdf WP APP https://www.slideshare.net/davidclark99/bw-aw-wp-webcast

Introduction to Bower, Grunt, and Gulp in Visual Studio

Developers are now spending much more time writing and debugging JavaScript, CSS, HTML templates etc. Microsoft have responded by adding better tools for front-end...

Easy Two-Way Data Binding in JavaScript

wo-way data binding refers to the ability to bind changes to an object’s properties to changes in the UI, and viceversa. In other words,...