Sunday, November 18, 2018

Link Bạn là lập trình viên? Bạn muốn dựng một trang web riêng cho mình? Nhưng lại băn khoăn: Mình chỉ biết code, có biết...

http://tidsreise.com/div/Xilinx_undervisning/embedded_linux_xupv5_lab_manual.pdf uclinux Reconfigure kernel Write Application and Debug Network and NFS, HTTPD apache server Module / Driver Memory management Unit MMU Base system builder PDF: embedded_linux_xupv5_lab_manual http://xilinx.wikidot.com/microblaze-linux Embedded...

Lười viết mở bài quá, thôi vào thân bài luôn nha. Dưới đây là danh sách một số nguồn mình tổng hợp được để...

Reference: http://dandar3.blogspot.kr/2017/01/eclipse-integrating-firebase-messaging.html https://github.com/dandar3/android-support-v4 google-services.json: Read the Firebase documentation and follow the Processing the JSON File information to manually generate your own values.xml If you're having trouble with getting this right you could...

https://www.codementor.io/ashish1dev/list-of-useful-nodejs-modules-du107mcv3 Introduction - Node.js Node.js is an open source platform for creating applications that uses JavaScript on server side as well as on the client side....

https://viblo.asia/p/how-to-publish-an-android-library-module-on-jitpack-924lJMe6ZPM Xin chào mọi người. Chắc hẳn trong quá trình phát triển ứng dụng di động nói chung và ứng dụng Android nói riêng, chúng...

https://viblo.asia/p/nhung-cong-cu-huu-dung-cho-phat-trien-ung-dung-android-JQVGVrlKGyd Trong một vài năm trở lại đây, có rất nhiều các công cụ rất hữu ích cho việc phát triển ứng dụng Android ,...

Tôi nhớ khi bắt đầu học front-end. Tôi đã tìm được rất nhiều bài viết, tài nguyên, và vì thế tôi đã bị quá tải,...

https://developer.android.com/training/articles/keystore.html https://medium.com/@ericfu/securely-storing-secrets-in-an-android-application-501f030ae5a3 Sometimes an app developer needs to store secrets inside an app. For example, I am writing a healthcare app. To make it more convenient...

Link: https://blog.branch.io/technical-guide-android-deep-linking-uri-schemes/ Process click deeplink conversion: