Wednesday, February 20, 2019

Yen 2017: Samsung https://www.facebook.com/groups/vn.korea/permalink/302891293246242/ 1) Cách mua bảo hiểm cho oto: sẽ hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh ở phần comment. 2) Cách xử lý khi...

ĐSQ chỉ nhận hồ sơ vào buổi sáng

Thư viện Seoul 서울특별시 중구 태평로1가 31 Link: http://lib.seoul.go.kr/

Naturalization (General,Simplified, Special)   General Naturalization (over 5 years of residence in Korea) Requirements for General Naturalization are as follows (Nationality Act Article 5). Must have...

Để đăng ký online bạn vào trang hikorea => login rồi vào mục 전자민원 => 전자민원 신청 => rồi click vào link "유학생(D-2) 및...

I. ĐIỀU KIỆN – 17 tuổi trở lên. – Có hộ chiếu mà máy có thể đọc được. – Có thể xác thực thông qua vân tay...

F2-3 Visa To whom: Planning to stay in the Republic of Korea in a long term in order to receive a permanent resident permit. Also, you...

1. CHIA SẺ: Ở quận mình - Gwanak-gu (SEOUL), có cái Childcare Center của quận, tiếng Hàn là 육아종합지원센터, ngoài việc hay tổ chức...

1. 중소기업 취업자 소득세 감면 개요   ○ 청년 등이 일정요건을 충족하는 중소기업에 취업하는 경우, 취업일로부터 3년(5년)이 되는 날이 속하는 달의 말일까지 발생한 소득에 대한 소득세의...

Khi chuyển đổi hay bảo lãnh một số loại visa, việc chứng minh thu nhập thông thường được yêu cầu qua giấy chứng nhận...