Wednesday, January 23, 2019

Link 1: http://soi.today/?p=171213

1. 중소기업 취업자 소득세 감면 개요   ○ 청년 등이 일정요건을 충족하는 중소기업에 취업하는 경우, 취업일로부터 3년(5년)이 되는 날이 속하는 달의 말일까지 발생한 소득에 대한 소득세의...

Naturalization (General,Simplified, Special)   General Naturalization (over 5 years of residence in Korea) Requirements for General Naturalization are as follows (Nationality Act Article 5). Must have...

Facebook: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zVtgoKsIYXr__kaAYHc9IFhlV_NVkw3b6gN0ZTyVnOw/edit#gid=0 Bao gồm các sheet như sau, ACE nào có ý kiến thêm bớt xin liên hệ mục II: - Xe cộ: tất tần tật về...

Job Fair http://jobfair.contactkorea.go.kr/jobfair/main.do?paramVo.boardType=15&paramVo.language=1

Tip liên quan tới xin việc như là viết cover letter (자기소개서) , lương, phỏng vấn... http://www.jobkorea.co.kr/goodjob/i... Check lương trung bình (tương đối)...

Reference: https://kipalog.com/posts/Cac-web-phim-da-giam-99-99--chi-phi-bang-google-drive-nhu-the-nao Việt nam như các anh em cũng biết là đất nước con rồng cháu tiên với nghề làm web truyền thống chỉ xoay quanh...

Khi chuyển đổi hay bảo lãnh một số loại visa, việc chứng minh thu nhập thông thường được yêu cầu qua giấy chứng nhận...

I. ĐIỀU KIỆN – 17 tuổi trở lên. – Có hộ chiếu mà máy có thể đọc được. – Có thể xác thực thông qua vân tay...

F2-3 Visa To whom: Planning to stay in the Republic of Korea in a long term in order to receive a permanent resident permit. Also, you...