Monday, July 22, 2019

Nhập tịch Hàn Quốc

Naturalization (General,Simplified, Special)   General Naturalization (over 5 years of residence in Korea) Requirements for General Naturalization are as follows (Nationality Act Article 5). Must have...

TIP ở Hàn Quốc

Facebook: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zVtgoKsIYXr__kaAYHc9IFhlV_NVkw3b6gN0ZTyVnOw/edit#gid=0 Bao gồm các sheet như sau, ACE nào có ý kiến thêm bớt xin liên hệ mục II: - Xe cộ: tất tần tật về...

중소기업 취업자 소득세 감면 경정청구 관련 안내

1. 중소기업 취업자 소득세 감면 개요   ○ 청년 등이 일정요건을 충족하는 중소기업에 취업하는 경우, 취업일로부터 3년(5년)이 되는 날이 속하는 달의 말일까지 발생한 소득에 대한 소득세의...

Dịch vụ xuất nhập cảnh tự động tại các sân bay Hàn Quốc

Dịch vụ xuất nhập cảnh tự động tại các sân bay Hàn Quốc (Smart Entry Service – SeS) SeS là hệ thống xử lý thủ tục dịch vụ xuất...

In giấy chứng nhận thu nhập tại HomeTax

Khi chuyển đổi hay bảo lãnh một số loại visa, việc chứng minh thu nhập thông thường được yêu cầu qua giấy chứng nhận...

Bài viết về Hàn Quốc

Link 1: http://soi.today/?p=171213

Hướng dẫn ăn chơi ở Hàn quốc tháng 7/2016

Thư viện Seoul 서울특별시 중구 태평로1가 31 Link: http://lib.seoul.go.kr/

Tổng đài 1345 tiếng Việt

TTHQ vừa có thông tin rất hay. Đã thử và rất ưng. TRUNG TÂM TƯ VẤN TỔNG HỢP CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH...

Visa F2-3

F2-3 Visa To whom: Planning to stay in the Republic of Korea in a long term in order to receive a permanent resident permit. Also, you...