Monday, February 18, 2019

You’re traveling to Korea and looking for some free wifi hotspots you can leech off of. Starbucks, McDonalds, and even taxis offer free wifi,...

Thư viện Seoul 서울특별시 중구 태평로1가 31 Link: http://lib.seoul.go.kr/

I. ĐIỀU KIỆN – 17 tuổi trở lên. – Có hộ chiếu mà máy có thể đọc được. – Có thể xác thực thông qua vân tay...

1. 중소기업 취업자 소득세 감면 개요   ○ 청년 등이 일정요건을 충족하는 중소기업에 취업하는 경우, 취업일로부터 3년(5년)이 되는 날이 속하는 달의 말일까지 발생한 소득에 대한 소득세의...

TTHQ vừa có thông tin rất hay. Đã thử và rất ưng. TRUNG TÂM TƯ VẤN TỔNG HỢP CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH...

Job Fair http://jobfair.contactkorea.go.kr/jobfair/main.do?paramVo.boardType=15&paramVo.language=1

1. CHIA SẺ: Ở quận mình - Gwanak-gu (SEOUL), có cái Childcare Center của quận, tiếng Hàn là 육아종합지원센터, ngoài việc hay tổ chức...

Vấn đề 1: Người phụ thuộc Anh em nào có vợ/con là người phụ thuộc (có thu nhập chính thức dưới 1,000,000krw 1 năm) thì...

Để đăng ký online bạn vào trang hikorea => login rồi vào mục 전자민원 => 전자민원 신청 => rồi click vào link "유학생(D-2) 및...