Học bổng du học

452

[TỔNG HỢP HỌC BỔNG THEO NƯỚC] – [PART 1]: Hà Lan

https://www.studyinholland.nl/scholarships/highlighted-scholarships/holland-scholarship/holland-scholarship

Học bổng tại Hà Lan lần này dành cho bậc CỬ NHÂN có giá trị 100% học phí hoặc bao gồm luôn ăn ở và là học bổng thường niên nha cả nhà. Ngoài các học bổng của trường, chính phủ Hà Lan còn thực hiện 1 chính sách học bổng khác dành cho sinh viên quốc tế, đó là Holland Scholarship (có giá trị 5000 eur cho năm học đầu tiên). Học bổng này khá dễ thở hơn và đều được áp dụng tại tất cả các trường đại học ở Hà Lan!

 Please share and tag your friends  and comment to guess and suggest me which country will be the next one 

1. Amsterdam University College
Ngành: Liberal Arts & Sciences
Học bổng: 15300 eur/năm (100% học phí + 1 phần phí sinh hoạt)

Deadline: đơn nhập học sẽ mở vào tháng 9/2017 nên deadline chị sẽ cập nhật sau
Link: https://goo.gl/ftFiLX

2. Utrecht University
Ngành: các ngành về Kinh tế + Liberal Arts & Sciences
Giá trị học bổng: 100% học phí + sinh hoạt phí
Số lượng học bổng: 07

Deadline: 01/04/2018
Link: https://goo.gl/BAEvod

3. Maastricht University
Ngành: các ngành Kinh tế
Giá trị: 100% học phí + ăn ở + vé máy bay + sinh hoạt phí

Deadline: 15/04/2018
Link: https://goo.gl/c6eF7a

4. Học bổng chính phủ Hà Lan
Ngành: các ngành
Học bổng: € 5,000 cho năm nhất

Deadline: 01/02/2018 và 01/05/2018