Tìm hiểu về EdTech, OCW

455

Vấn đề tổng quan: EdTech và OCW

Các hệ thống hiện có:

  1. Gooru: Give your students free tools, digital content, and data to own their learning.
  2. Duolingo

Tham khảo:

Trường học trên mây: https://hoccachhoc.wordpress.com/2016/06/27/truong-hoc-tren-may/

Hướng dẫn học trên coursera

http://nguonhocbong.com/top-10-hinh-thuc-giao-duc-truc-tuyen-e-learning-mooc-pho-bien-nhat-tren-the-gioi/

https://hocthenao.vn/2015/01/27/dieu-toi-hoc-duoc-tu-coursera-khieu-anh/