THUẾ và CÁC VẤN ĐỀ GIẢM THUẾ

431

Vấn đề 1: Người phụ thuộc

Anh em nào có vợ/con là người phụ thuộc (có thu nhập chính thức dưới 1,000,000krw 1 năm) thì nên ADD NGƯỜI PHỤ THUỘC trên HomeTax.
Sau khi add, Medical Expense sẽ được tự động tính vào phần giấy tờ của mình trên hometax.
Nếu ko add, anh em nên ra bệnh viện, phòng khám. nhà thuốc đã sử dụng dịch vụ của họ trong năm qua để lấy hóa đơn. Hóa đơn này tên tiếng Hàn là 의료비 납입 증명서.

Phần Medical Expenses này là TAX CREDIT nên TRỪ VÀO TIỀN THUẾ PHẢI ĐÓNG, đến 15% lận, rất lớn.

Ví dụ:Năm 2015 vợ,con bạn đã đóng góp cho bệnh viện 2,000,000krw. Thu nhập tính thuế = 30,000,000krw. Tiền thuế thu nhập cá nhân = 1,000,000krw.
+ 3% thu nhập tính thuế = 900,000krw.
+ (2,000,000 – 900,000) * 15% = 165,000krw
->Tiền thuế phải đóng của năm chỉ là 1,000,000 – 165,000 = 835,000krw.

Tương tự cho ai có con đi nhà trẻ, đi học thì cũng lên trường mà lấy hóa đơn 교육비 납입 증명서. Vụ tiền học này phải lấy hóa đơn chứ ko in trên hometax được.

Cảm ơn anh Tan Bao đã tư vấn vụ này 🙂

—–
CẬP NHẬT 1: sau khi add người phụ thuộc như trên, tất cả khoản phí (bảo hiểm, y tế, học phí, check card, credit card, giao thông công cộng …) CỦA NGƯỜI PHỤ THUỘC đều hiển thị đầy đủ trên HomeTax của mình 😀

CẬP NHẬT 2: tiền medical expenses của vợ con giới hạn là 7tr, phải trừ đi 3% THU NHẬP rồi mới x 15% ra con số TAX CREDIT. Ví dụ ở trên đã được cập nhật.

Vấn đề 2: TAX CREDIT: khoản này là trừ thẳng vào tiền thuế cuối cùng.

– Tax credit cho con: 150,000 krw/ bé tính 2 bé đầu, từ bé thứ ba là 200,000krw /bé
– Tax credit cho con sinh/nhận nuôi trong năm 2015 là 300,000krw/ bé
VD1: có 1 con và mới sinhtrong năm 2015 thì đc trừ thẳng vào tiền thuế 450,000 krw
VD2: nếu có 3 con và có 1 con sinh năm 2015 thì tax credit = 2 * 150K + 200K + 300K =800K.

– Tax credit cho Insurance Premium: 12%, chẳng hạn như tiền bảo hiểm ô tô và giới hạn 1tr. VD năm 2015 đóng 1tr2 tiền bảo hiểm ô tô thì tax credit đc 1tr * 12% = 120K.

– Tax credit cho Medical Expenses: 15 % (Medical expense – 3% thu nhập chịu thuế)

– Tax credit cho Education Expenses: 15 % * Education Expenses
+ Education Expenses cho chính người nộp thuế: No limit
+ tiền nhà trả cho con: Giới hạn 3tr won/bé
+ tiền học ĐH cho con: Giới hạn 9tr won/bé
VD: có 2 bé đi trẻ nộp học phí mỗi bé 4tr thì đc tax credit là 15% * (3 tr + 3tr) = 900K

Ai bị tính sót thì tham khảo để kiện cáo với công ty nhé.

Tài liệu hướng dẫn; vào nts.go.kr -> English -> góc dưới bên trái, tải file : Easy_Guide_for_Foreigners_Year_end_Tax_Settlement_2015.pdf