Kênh thông tin hữu ích

498

Mấy ngày lướt web, tìm được mấy website của anh em cùng trang lứa. Bổ ích vô cùng

  1. Minh: http://kipalog.com/, http://kipalog.com/organizations/KTMT
  2. Hoàng: https://toidicodedao.com/ 
  3. https://vinacode.net
  4. Mạng xã hội: https://medium.com,  https://www.quora.com,
  5. Security: https://junookyo.blogspot.com