Bố mẹ mua cho em cái giường cũng là cái cũi

549

Bố mua cho em cái cũi để chơi ^^

[videojs mp4=”http://yen.ypworks.vn/media/nha-tre/20151025_092933.mp4″ autoplay=”true”]

[videojs mp4=”http://yen.ypworks.vn/media/nha-tre/20151025_093016.mp4″ preload=”true”]